Koningin Beatrixschool
Zuidplashof 3
2743 CR Waddinxveen
T. 0182 - 619862
E. directie@konbeatrix.nl

Gepersonaliseerd leren

De Koningin Beatrixschool is een school met een vernieuwend onderwijsconcept, het unitonderwijs. Er wordt gewerkt met stamgroep in drie units. De kinderen van de groepen 1 tot en met 3 vormen samen Unit 1, de kinderen van groep 4 en 5 vormen samen Unit 2 en de kinderen van groep 6 tot en met 8 vormen samen Unit 3.

Leerlingen leren op verschillende manieren en in een verschillend tempo. De instructie en het leerstofaanbod kunnen dus per leerling verschillend zijn. Kinderen werken op hun eigen ontwikkelingsniveau. De leerkracht biedt per vak een lesdoel aan. Kinderen die dit doel al beheersen kunnen verder met hun eigen lesdoel. Kinderen die nog niet het doel behaald hebben, oefenen samen met de leerkracht of met klasgenoten verder aan het doel. De leerkracht heeft een coachende rol en kijkt welke leerlingen er extra begeleiding nodig hebben om hun eigen doel te behalen. De instructie wordt gegeven in niveaugroepen. Zo kunnen we inspelen op de onderwijsbehoefte van elk kind.

De voordelen van het werken in Units:
* Groepen kunnen flexibel ingedeeld worden. Hiermee kunnen wij rekening houden met de verschillen tussen leerlingen.
* Kinderen van verschillende leeftijden en met verschillende talenten en eigenschappen werken samen. Zij kunnen veel van elkaar leren.
* Binnen elke Unit zijn verschillende leerkrachten samen verantwoordelijk voor goed onderwijs. Zij maken gebruik van elkaars kwaliteiten. Dit is goed voor het onderwijs en de kinderen.

Leerlingen werken zelfstandig en samen met medeleerlingen verder aan de dag- of weektaak. Leerkrachten stimuleren leerlingen om zelfstandig oplossingen te vinden. De leerkrachten sturen bij en geven ondersteuning. De leerlingen werken op flexibele werkplekken aan allerlei opdrachten. Ze leren om zelf hun tijd te plannen en om alle opdrachten af te maken. De kinderen zijn erg enthousiast over deze manier van werken.

Passend onderwijs is de naam voor de manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd. Het gaat daarbij om zowel lichte als zware ondersteuning. Voorbeelden zijn extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, hulpmiddelen of onderwijs op een speciale school. Mocht dat nodig zijn kunnen we hiervoor een arrangement aanvragen. Dit gaat in overleg met externe deskundige(n).